Výpočet mzdy při DPP

Už jste se se zkratkou DPP setkali? Pro toho, kdo nikoliv, jen krátké vysvětlení – jsou osoby, které z nějakých důvodů nemohou či nechtějí pracovat na plný pracovní úvazek. Zvolí místo toho úvazek zkrácený, anebo brigádní činnost. Pak mají možnost být smluvně vázáni u zaměstnavatele dvěma způsoby: buď spolu tyto dvě strany uzavřou Dohodu o pracovní činnosti (DPČ), anebo Dohodu o provedení práce – tedy DPP.

Jak je v případě Dohody o provedení práce stanovena mzda či plat a jak se z hrubého příjmu provádí výpočet mzdy DPP?

Jak bude stanoven váš hrubý příjem, to bude záležet na dohodě se zaměstnavatelem. Každopádně je zapotřebí počítat s tím, že z hrubé mzdy budou odpočteny ještě nějaké sumy, a teprve zbývající čistá mzda vám bude vyplacena.

purse-388998_1280

Za prvé musíte odvést daň z příjmu ze závislé činnosti – ve vašem případě se provádí takzvaná srážková daň ve výši 15 % z hrubého příjmu do 10 tisíc korun. Pokud srážkovou daň uvedete v Přiznání k dani z příjmu a váš roční příjem je poměrně nízký, bude vám sražená daň – po započtení s daňovou úlevou na pracovníka – finanční správou vrácena.

Při hrubé mzdě přes 10 tisíc Kč se zálohová daň započte s měsíční daňovou úlevou na pracovníka (pokud jste ve firmě podepsali tzv. růžové prohlášení), takže je pravděpodobné, že ani žádnou daň hradit nebudete.

Pak je tu sociální a zdravotní pojištění. V případě DPP a příjmu do 10 tisíc Kč měsíčně se SP a ZP neodvádí. Na jednu stranu je to výhodné, neboť vám zůstane víc peněz, ale má to ovšem i svoje nevýhody – zdravotní pojištění si musíte hradit sami, pokud nepatříte do skupiny občanů, za něž je ZP hrazeno státem; dále vám nevzniká nárok na nemocenskou ani na podporu v nezaměstnanosti.

online výdělek

V případě nehrazeného SP se vám tato doba nezapočítává do odpracované doby pro účely důchodového pojištění.

Pokud měsíční limit 10 tisíc korun však překročíte, budou vám zálohy na tato dvě pojištění sraženy v odpovídající výši, a to 6,5 % sociální pojištění a 4,5 % zdravotní pojištění.

I když jste zaměstnáni „jen“ na DPP, mohou vám být z příjmu sráženy i částky na exekuci nebo povinné výživné na děti.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup