Podniková ekonomika

Abychom si mohli alespoň v krátkosti říci, co je to podniková ekonomika, bude asi nejvhodnější začít tím, co je to podnikání, podnik a jeho finanční řízení.

Podnik je ekonomická či obchodní organizace, která se zakládá za účelem vytváření zisku. Jedná se o celek, sloužící k podnikatelské činnosti za použití hmotných, finančních a lidských zdrojů. Může to být tedy firma, obchodní společnost, rodinný podnik s právním statutem, aj. A podnikání je tedy činnost, založená na znalostech a zkušenostech všech pracovníků, případně s použitím strojů a technologií, jejímž prostřednictvím má být dosažen zisk.

puzzle-1686920_960_720

Založení podniku či firmy je většinou podmíněno vkladem určitého kapitálu. Ten mohou vložit do podnikání zakladatelé – to je financování z vlastních zdrojů; anebo lze využít cizí zdroje – půjčky, obligace, leasing, faktoring, aj. Potencionální zakladatel podniku musí tedy mít předem vypracován podnikatelský záměr a připravený zakladatelský rozpočet. To proto, aby věděl, jak velké finanční portfolio musí před zahájením činnosti podniku vytvořit. Jmenovanou dokumentaci bude také požadovat banka při žádosti o podnikatelský úvěr.

analysis-680572_960_720

Podniková ekonomika MoneyWorld.cz zahrnuje finanční řízení společnosti (ve větších firmách a podnicích se jedná o samostatné řídící útvary), které se zabývá finančním plánováním, finančními toky, a finanční analýzou. A co všechno sem patří?

  • zajištění finančních zdrojů jak pro založení, tak i pro další rozvoj firmy
  • zvolení optimální kapitálové struktury – rozhodování o umístění kapitálu
  • financování oběžného majetku
  • vlastní investování peněžních prostředků do hmotného i nehmotného investičního majetku
  • plánování tvorby a využívání interních i externích finančních zdrojů
  • provádění finanční analýzy
  • dbát na zásady finanční rovnováhy, aby byl subjekt schopen plnit své platební závazky
  • rozdělování zisku
  • maximalizace hodnoty majetku a zajišťování finanční stability podniku (likvidita, solventnost)


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup