Co má společného vodáctví a politika

Pokud máte pocit, že neustále probíhají volby „někam“ a pomalu a jistě se v tom ztrácíte a někdy to vypadá, že „nějaké“ volby probíhají minimálně jednou každý rok, dost často vám i unikne, co zrovna projednávají senátoři, poslanci, o čem všem vláda jedná a co aktuálně má na programu. A tak až z tisku nebo médií se dodatečně dozvíte, co nového nám zase ti nahoře odhlasovali a jaké výhody či nevýhody to v dané oblasti přinese.
kajak a pádlo
Není tomu zase tak dávno, jen pouhých pár měsíců, kdy se jednalo o změnách ve vodním zákoně. Mělo dojít především k novele uvedeného zákona a spolky sdružující vodáky a všechny příznivce vodního sportu čekaly na to, jaká bude reakce vlády na jejich podněty, návrhy a změny, které by uvítaly. A také s netrpělivostí všichni milovníci vody a vodních sportů čekali, které ze slibů opravdu naberou reálnou podobu.
projížďka na vodě
To, co je pro vodáky podstatné a bez čeho se v sezóně neobejdou, je dostatek vody ve vodních tocích, toto mělo být ošetřeno § 36 vodního zákona, a to tak, že úřady, které mají na starost vodní hospodářství, tak měly zajistit dostatek vody v kritických místech, kde se vodáci plaví. Některé politické strany bylo jednoznačně pro, bohužel jen o několik málo hlasů k této změně nedošlo. Nadějí bylo, aby byl návrh vrácen.
Alkohol nepatří za volant, o tom se přesvědčujeme denně, když se dovídáme o nehodách, jejichž příčinou bylo právě požití alkoholu. Strana Pirátů přišla s tím, aby z omezení v tomto směru byli vyjmuti právě vodáci. Samozřejmě musí dodržet povolenou toleranci, která činí max. půl promile. Na všech místech to ovšem nebude, pokud byste vyrazili na vodu na tok, kde je větší frekvence, pak raději na alkohol zapomeňte. A záleží i na plavidle, které povedete, pokud bude mít motor, povolená tolerance se vás netýká, pití se tedy nesmíte ani dotknout.
Co dál přinesou změny ve vodním zákoně, se dříve či později ukáže, fakt je, že toto je a bude pouze v rukou politiků.