Buďme ohleduplní při cestování po dálnici

Jak se dopravit z bodu A do bodu B co nejrychleji, je téma, které provází lidstvo od nepaměti. Touha pohybovat se v čase a prostoru bez omezení nás dohání k technickým inovacím, mezi něž patří i výstavba moderní silniční sítě. Nejrychlejší dopravní spojky dálnic slouží k pohodlnému cestování bez složitých křižovatek, pouze formou nájezdů a připojovacích pruhů. Pro plynulý provoz však musíme dodržovat určitá nařízení a také být ke všem řidičům na dálnici ohleduplní.

hasiči u nehody

Plynulý nájezd

Slouží k tomu připojovací pruh a měli byste jej využít v celé délce, nezapomínejte, že na dálnici neplatí pravidlo zipu, musíte dát všem vozidlům přednost. Znamení o změně jízdního směru dejte až v okamžiku, kdy dosáhnete patřičné rychlosti k zařazení do jízdního pruhu.

Rychlostní omezení

V Česku platí omezení 130 km/h, tento limit je stanoven i u některých evropských zemí, ovšem ne v Německu, kde rychlost omezena není. Pouze je doporučováno dodržovat maximální rychlost stejnou jako u nás, ovšem s tím rozdílem, že v případě nehody je řidiči vyšší rychlost přičtena jako přitěžující okolnost.
tříproudová silnice

Odstup

Velmi častý nešvar, v podstatě jeden z těch, co způsobují nebezpečné situace. Někteří řidiči totiž zbytečně riskují a nedomýšlí působení základních fyzikálních zákonů. Setrvačnost a brzdná dráha je ve vysoké rychlosti mnohem delší a následky nehod pak bývají tragické. Uvádí se, že pro 120 km/h by měl být odstup od auta před námi minimálně 60 metrů. A jak takovou vzdálenost odhadnout? Jednoduše. Plastové nebo kovové sloupky krajnice jsou do země zabudovány ve vzdálenosti 50 metrů.

Pravý pruh

Zákon nám nařizuje dbát na plynulou jízdu v pravém pruhu, tedy nikoli odstavném, ale jízdním. Platí to i ve třech dálničních pruzích, jde samozřejmě o to, že nepřetržitá jízda v levém či středním pruhu brzdí ostatní řidiče, kteří vás nesmí předjíždět vpravo. Levý a střední pruh slouží pouze pro předjíždění.