Čeho se vzdát, abyste byli šťastní?


1) stěžování si

ObÄas si pořádnÄ› zanadávat. Na politiky, stát, poÄasí, nevrlého šéfa, drahé ceny a tak dále. Pomůže vám to možná v tom, že ze sebe dostanete napÄ›tí, nicménÄ› to je tak vÅ¡e. Nadávání vaÅ¡i situaci nevyÅ™eší ani nezmÄ›ní. Chcete-li být v životÄ› Å¡Å¥astní pÅ™ijímejte ho tak, jak je, případnÄ› vÄ›ci měňte a to co zmÄ›nit nejde, tím s nestresujte.

2) omezující pÅ™esvÄ›dÄení

PÅ™esvÄ›dÄení, která máte ve své hlavÄ› vám mohou nepÄ›knÄ› zkomplikovat život. Dokáží vás držet v neustálém napÄ›tí, držet vysoké výkony, nedÄ›lat chyby. TÅ™eba u žen je omezující pÅ™esvÄ›dÄení, že musí být Å¡tíhlé a jen tak budou Å¡Å¥astné. Nesmysl, že? Další takový příklad je, že lásku si musíte nÄ›Äím zasloužit. Pokud budete tato pÅ™esvÄ›dÄení považovat za absolutní pravdu, pravdÄ›podobnÄ› se vám nikdy nepovede být skuteÄnÄ› Å¡Å¥astní.

žena

3) obviňování druhých

Svést vinu za svůj život na druhé je vždy jednodušší, než se k tomu aktivně postavit. Ale, která varianta myslíte, že pomůže?

4) negativní sebevyjádření

Mluvíte o sobě převážně negativně? A všímáte si, jak vám to neprospívá? Od nynějška zvolte laskavější přístup k sobě.

5) řešení minulosti

Minulost se stala a už ji nezmÄ›níme, jediné co můžeme udÄ›lat je pÅ™ijmout ji, smířit se s ní, případnÄ› se z ní pouÄit. Odpustit vÅ¡em zúÄastnÄ›ným a jít dál. Žít přítomností.

květina

6) odpor vůÄi zmÄ›nÄ›

Jste rádi ve svojí sociální bublinÄ› komfortní zóny. VaÅ¡e dny jsou hodnÄ› podobné, kdy už víte, co vás Äeká. Na jednu stranu nic mÄ›nit nechcete, na druhou je to už tak trochu nuda a cítíte, že vás to vnitÅ™nÄ› nikam neposouvá. Abyste totiž rostli je důležité pÅ™ekonávat své limity, nebát se zmÄ›ny a obÄas udÄ›lat nÄ›co pÅ™ekvapivého. 

7) potřeba zapůsobit na ostatní

Nemusíte se chovat tak, aby se to líbilo ostatním. SamozÅ™ejmÄ› myslíme v rámci nÄ›jakých spoleÄenských norem. Jediní na koho se snažte zapůsobit jste vy sami.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup